How can I pay the full year with the discounts?

 • Profile Image
  Jmorenocuartas
  Asked on January 11, 2017 at 12:30 PM

  me gustaria compara un paquete anual 

 • Profile Image
  KadeJM
  Answered on January 11, 2017 at 04:20 PM

  Če te prav razumem se zdi, da ste pripravljeni plačati za eno leto naročnino.

  Kateri popust bili gledaš?

  Če je naša izobrazba ali neprofitna lahko uporablja le za odobrene, če ste narazen nepridobitna organizacija, sicer bi jih zanikal.

  Letni cen na drugi strani pa je veliko cenejši od meseca do meseca, vendar pa bi morali ugotoviti, katere načrtujejo bi želeli nadgraditi na to.

  Vendar, če je letna prodaja Se opravičujem, vendar se je, da je eden končal.

  Ogledate si lahko naše sedanje cene v naši cenovni strani - https://www.jotform.com/pricing.

   

 • Profile Image
  Jmorenocuartas
  Answered on January 11, 2017 at 10:09 PM

  YOU CAN ANSWER ME IN ENGLISH OR SPANISH PLEASE

 • Profile Image
  John_Benson
  Answered on January 12, 2017 at 03:05 AM

  If you're referring to the Year End Sale 50% discount, it is already ended on January 10, 2017.

   

  --

  I translated the post of my colleague KadeJM in English:

  If I understand you correctly, it appears that you are willing to pay for a one year subscription.

  Which discount was looking at?

  If our education or non-profit can only be used for approved if you are a non-profit organization apart, otherwise he would be denied.

  Annual prices on the other hand, is much cheaper than the month to month, but we should find out which plan you would like to upgrade to it.

  However, if the annual sales sorry, but that one ended.

  You can see our current prices in our price page - https://www.jotform.com/pricing.

  --

   

  If you have any questions, please let us know. We'll be happy to assist you. Thank you.