Classic Forms: V1 shutdown error shown on recaptcha element.