What is JotForm?
JotForm is a free online form builder which helps you create online forms without writing a single line of code. No sign-up required.

At JotForm, we want to make sure that you’re getting the online form builder help that you need. Our friendly customer support team is available 24/7.

We believe that if one user has a question, there could be more users who may have the same question. This is why many of our support forum threads are public and available to be searched and viewed. If you’d like help immediately, feel free to search for a similar question, or submit your question or concern.


 • Profile Image

  Maximum aantal tekens

  Asked by wviersma on December 21, 2015 at 07:36 AM

  Geachte heer, mevrouw,

  Voor de gemeente Kampen, zijn we bezig om een aanvraagformulier te realiseren t.b.v. projectaanvragen voor innovatie. Nu hebben we voor de eerste tender Adobe gebruikt en aangezien deze niet meer bestaat, willen we van Jotform gebruik maken.

  We zijn al een aardig op weg met het aanvraagformulier. Als tip bij de eerste tender kregen we te horen, dat de aanvragers graag het aantal tekens ziet in de invulvelden.

  Is het mogelijk om dit in het aanvraagformulier te integreren? En zo ja, hoe werkt dit?

   

  Ik hoor het graag.


  Bij voorbaat dank.


  met vriendelijke groet,

  Wendy Viersma

  Projectmedewerker Sociaal Domein

 • Profile Image
  JotForm Support

  Answered by Welvin on December 21, 2015 at 08:56 AM

  You can have the count in the Text Area field, example:

  Unfortunately, this is not available in out Text Box field.  

  Please check the text area field and let us know if you are looking for something different.