W formularzu nie da się wpisać polskich znaków i cyfr