แบบประเมินผู้บรรยาย หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 59 ปีการศึกษา 2561

แบบประเมินผู้บรรยาย หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 59 ปีการศึกษา 2561

แบบประเมินผู้บรรยาย หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 59 ปีการศึกษา 2561 Form Preview
  • แบบประเมินผู้บรรยาย หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 59 ปีการศึกษา 2561

    หัวข้อการบรรยายพิเศษ เรื่อง ต้นแบบผู้นำในอุดมคติ (โดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล)

  • 1. วิทยากร

  • 2. การบริหารหลักสูตร

  • 3. ข้อเสนอแนะ (เนื้อหา/วิทยากร/สื่อ-เอกสาร/อื่นๆ)

  • Should be Empty:
Now create your own JotForm - It's free! Create your own JotForm