แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการโรงอาหาร

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการโรงอาหาร

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการโรงอาหาร Form Preview
 • แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการโรงอาหาร

  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ( ระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2560 )
 • หน่วยงานที่ท่านสังกัด

  • Business Admin & Accounting & Internal Control
   - (Gen.Admin & Gov.Affairs, Human Resources, Information
   system, Accounting, Internal Control & Business Planning)
  • Marketing & Purchasing
   - (Sales, Purchasing, Cost Planning)
  • Production Engineering
   - (PE/Production Planning, Seat & Door & Interior)
  • Quality Control
   - (Quality Control)
  • Production Control
   - (SPTT Promotion, TPS & SPTT Promotion, Logistic Control,
   New Project Progress, PC & Safety & Environment & Utility)
  • R&D
   - (Design Division, Evaluation-Material-Prototype-Paper pattern)
 •   ดีมาก
  ( 5 )
  ดี
  ( 4 )
  ปานกลาง
  ( 3 )
  พอใช้
  ( 2 )
  ควรปรับปรุง (1 )
  1. ความปลอดภัยภายในโรงอาหาร
  2. โต๊ะ เก้าอี้ มีจำนวนเพียงพอ
  3. ภาชนะที่ใช้เพียงพอ (ช้อน ส้อม ตะเกียบ จาน ชาม ถ้วย แก้วน้ำ )
  4. ความสะอาดของภาชนะ (ช้อน ส้อม ตะเกียบ จาน ชาม ถ้วย แก้วน้ำ )
  5. ความเป็นระเบียบในการเข้าคิวซื้ออาหาร
  6. ระดับความเย็นของแอร์
  7. กระดาษทิชชู่ ไม้จิ้มฟัน มีเพียงพอ
  8. ความสะอาดของพื้นที่เก็บและล้างภาชนะ
  9. ความสะอาดของพื้นโรงอาหาร
  10. ความสะอาด ความพร้อมของพื้นที่อ่างล้างมือภายในโรงอาหาร ( น้ำ สบู่ ทิชชู่ )
Now create your own JotForm - It's free! Create your own JotForm