AMB Midterm Exam (Sept 2017)

AMB Midterm Exam (Sept 2017)

Test Form Preview
  • Applied Molecular Biology

    Midterm Examination
  • Anda diberi masa hanya 1 jam untuk menjawab semua soalan. Jika anda melebihi 1 jam, markah akan dipotong sebanyak sebanyak 5 markah untuk setiap 1 minit. Pensyarah akan dimaklumkan oleh sistem ini pada pukul berapa pelajar mula menjawab (waktu page ini dibuka) dan pukul berapa pelajar submit jawapannya (waktu button submit ditekan)
  • Multiple Choice Question (30 marks)

  • Consider whether the statements below true or false

  • Should be Empty: