BORANG CADANGAN TAKAFUL EMPUNYA RUMAH/ ISI RUMAH

BORANG CADANGAN TAKAFUL EMPUNYA RUMAH/ ISI RUMAH

BORANG CADANGAN TAKAFUL EMPUNYA RUMAH/ ISI RUMAH Form Preview
 • BORANG CADANGAN TAKAFUL KEBAKARAN / KECURIAN

 • KENYATAAN MENGIKUT SEKSYEN 28 AKTA TAKAFUL 1984. Menurut seksyen 28 Akta Takaful 1984, Anda dikehendaki menerangkan dengan penuh dan benar segala butir yang Anda tahu atau harus tahu di dalam Borang Cadangan ini, jika tidak Sijil yang dikeluarkan akan dianggap tidak sah.

 • Daripada bahan apakah kediaman tersebut dibina?

 • Pernahkah mana-mana Syarikat Insurans/ Pengendali Takaful lain :

 • SEKSYEN 1 – BANGUNAN

  Rumah Kediaman persendirian (atau Rumah Pangsa) dan semua Pejabat Domestik, Kandang Kuda, Garaj dan Bangunan Luar yang digunakan semata-mata yang berkaitan dengannya dan di atas premis yang sama termasuk Lekapan dan Lengkapan di dalamnya dan Dinding, Pintu Pagar dan Pagar sekelilingnya dan yang berkaitan dengannya.
 • SEKSYEN 2 – KANDUNGAN

  Ke atas segala jenis Barang Rumah dan Barang Persendirian (melainkan seperti yang disebut selepas ini) harta Pencadang atau mana-mana anggota keluarga Pencadang dan kakitangan tempatan yang biasanya bermastautin dengan Pencadang di dalam Kediaman Persendirian Pencadang dan segala Pejabat Domestik, Kandang Kuda, Garaj dan Bangunan Luar yang digunakan semata-mata yang berkaitan dengannya di premis yang sama.
 • Apabila borang ini dihantar, maka kami akan semak dan akan hubungi anda bagi mengesahkan harga sebenar Untuk mempercepat proses sila hantar SMS ke no ADMIN Format SMS

 • Should be Empty: