CCTV Survey Form VISIONTECH

CCTV Survey Form VISIONTECH

sdsdsd Form Preview
 • CCTV Survey Form

 • 1. Thông tin cơ bản

 •  -  - Pick a Date
 • 2. Thông tin hệ thống

 • 2.1 Thông tin Camera • 2.2 Thông tin đầu ghi hình và Lưu trữ

 • 3. Thông tin vật tư

 • 3.1 Thông tin cáp nguồn (Cáp điện)

 • 3.2 Thông tin cáp tín hiệu (Cáp mạng)

 • Thông tin cáp đồng

 • Thông tin cáp quang

 • 3.3 Thông tin thiết bị phụ


 • 3.4 Vật tư khác
 • 4. Yêu cầu thi công

 • 5. Yêu cầu đặc biệt

 • Should be Empty:
Now create your own JotForm - It's free! Create your own JotForm