Clone of QQ- Qupidz Of Queerala Joining Form

Clone of QQ- Qupidz Of Queerala Joining Form

Clone of QQ- Qupidz Of Queerala Joining Form Form Preview
Clone of QQ- Qupidz Of Queerala Joining Form
  • You have been invited to join QQ- Qupidz Queerala a secret group for Malayalee LGBT, where you can be yourself. Its all about brother/sister-hood and joy there.Recently we had some encounters where some straight guys intruded in the group which we would like to restrict. So we just wanted to take a confirmation from you for the following,for which we would like to hear an Acknowledgment from you.

  • നിങ്ങൾക്ക് ചേരുവാനുള്ള ക്ഷണം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക്‌ സ്വന്തം വ്യക്തിത്വത്തിൽ യാതൊരു മറയും കൂടാതെ കഴിയാവുന്നതാണ്‌, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇത്‌ കേരളത്തിലെ സ്വവര്‍ഗപ്രേമികളും ഭിന്നലിംഗരും ഉള്‍പ്പെടുന്ന എൽ.ജി.ബി.റ്റി ആളുകളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ്‌. നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതയെ പൂർണ്ണമായും മാനിക്കുന്ന വളരെ രഹസ്യസ്വഭാവമുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ്‌ ഇത്‌. സഹോദര്യവും സന്തോഷവും പ്രദാനംചെയ്യുകയാണ്‌ ഈ ഗ്രൂപ്പുകൊണ്ട്‌ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്‌. എന്നാൽ ഈയടുത്ത്‌ ചില സ്ട്രെയ്‌റ്റ് ആളുകൾ ഗ്രൂപ്പിൽ പ്രവേശിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്‌ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായതിനാൽ അത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഞങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്‌. അതിനാൽ താഴെപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ താങ്കളുടെ മറുപടികള്‍ ഞങ്ങൾക്കാവശ്യമാണ്‌.

  • Should be Empty: