Hình thức kỷ niệm tốt nghiệp

Hình thức kỷ niệm tốt nghiệp

Cần phải thu thập tất cả bạn bè của bạn từ đại học? Hình thức này cho phép bạn thu thập tất cả các thông tin của năm tốt nghiệp, hình ảnh kỷ yếu và thông tin liên lạc.