Đăng ký tuyển dụng

Đăng ký tuyển dụng

Form in Vietnamese-- Useful for the interview panel. Một hình thức đơn giản trong Việt Nam, nơi người dùng có thể điền vào dữ liệu đó sẽ rất hữu ích trong hội đồng phỏng vấn. Form Preview
 • Đăng ký phỏng vấn

  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư BBG

  Website: bbg.vn - quanlyvon.vn - forexfactory.vn

  Trụ sở: GreenPlaza 238 Bạch Đằng, Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

  ĐT: 05113 867 477 Hotline 0976 726 713

  Email: media@bg.vn

  Ứng viên vui lòng điền đủ các thông tin để thuận tiện cho hội đồng phỏng vấn

  Các mục * là bắt buộc

  Lịch phỏng vấn Chính thức vào ngày 31/10 - 01/11

  Các ứng viên đã đăng ký không phải đăng ký lại

  Chúng tôi sẽ chủ động liên lạc với ứng viên

 • Should be Empty: