Đánh giá chất lượng TBH

Đánh giá chất lượng TBH

Đánh giá chất lượng TBH Form Preview
 • THU THẬP Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY

  Xin chào bạn, tôi là Tống Viết Bảo Hoàng, hiện tại tôi đang giảng dạy lớp Marketing căn bản bạn đang theo học. Sau 2 tuần học tập, nhằm tìm hiểu nhu cầu và thu nhận kịp thời những ý kiến phản hồi của sinh viên để có sự điều chỉnh phù hợp, nâng cao chất lượng giảng dạy, tôi rất hy vọng bạn sẽ tôn trọng sự thật, đánh giá thẳng thắn, khách quan những tiêu chí tôi đưa ra dưới đây. Mọi thông tin bạn cung cấp sẽ được giữ bí mật và chỉ phục vụ cho việc nâng cao chất lượng giảng dạy môn học. Xin chân thành cảm ơn bạn.

  Lưu ý: Bạn có quyền từ chối trả lời, xin đừng cố ý cung cấp sai thông tin hoặc đánh giá không như chính bạn cảm nhận vì điều đó sẽ gây ảnh hưởng đến độ tin cậy của thông tin và kết quả khảo sát.

 • ĐÁNH GIÁ VỀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN (GV)

 •    
 •    
 •    
 •    
 •    
 •    
 • ĐÁNH GIÁ VỀ NỘI DUNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN

 •    
 •    
 •    
 •    
 • ĐÁNH GIÁ VỀ THỰC HIỆN QUY CHẾ GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN

 •    
 •    
 •    
 •    
 • ĐÁNH GIÁ VỀ TÁC PHONG SƯ PHẠM, QUAN HỆ VỚI SINH VIÊN

 •    
 •    
 •    
 •    
 •    
 •    
 •    
 •    
 • ĐÁNH GIÁ CHUNG

 •    
 •    
 • Ý KIẾN KHÁC

 •    
 • THÔNG TIN CÁ NHÂN

 • Should be Empty: