Data Penyelidikan

Data Penyelidikan

Muat naik bukti penyelidikan anda (Sijil Pembentangan, Sijil Penyertaan dsb) Form Preview
 • Maklumat Penyelidikan dan Penyelidik
 •  -  - Pick a Date
 •  -  - Pick a Date
 • DATA PENYELIDIK DALAMAN

  Maklumat penyelidik/pelajar yang bertugas/belajar di kolej komuniti yang menerima pembiayaan penyelidikan bagi projek penyelidikan tersebut
 •  -  - Pick a Date
 •  -  - Pick a Date
 • DATA PENYELIDIK LUAR

  Maklumat penyelidik (daripada luar) yang menjalankan penyelidikan bersama penyelidik di kolej komuniti yang menerima pembiayaan penyelidikan bagi projek penyelidikan tersebut
 •  -  - Pick a Date
 •  -  - Pick a Date
 •  
 • Should be Empty: