'read')); $categories = $cat->read(true); if( $path['1'] === "" ){ ?>

Our wide selection of free templates is available so you can get started quickly on your next form.

Whether you’re a teacher looking for a scholarship application form or a business looking for a payment form, you can browse by industry or form type to find the one that best suits your needs.

DÜZCE ADIGE KÜLTÜR DERNEĞİ

DÜZCE ADIGE KÜLTÜR DERNEĞİ

Adult culture association registration form in Turkish. Used by the applicant to register online. Düzce Adıge Kültür Derneğinin üyelik başvuru formu Form Preview
 • DÜZCE ADIGE KÜLTÜR DERNEĞİ

  ÜYE BAŞVURU FORMU

 •  -  -
 • ÜYELİK BAŞVURUSU YAPANIN:

 • NÜFUS KAYIT BİLGİLERİ:

 •  -  - Pick a Date
 • İLETİŞİM BİLGİLERİ:

 •  -
 •  -  -
 • DÜZCE ADIGE KÜLTÜR DERNEĞİ BAŞKANLIĞINA

  Tüzüğünü okuduğum ve kabul ettiğim Düzce Adıge Kültür Derneği'ne üye olmak istiyorum. Yukarıdaki bilgilerimin doğruluğunu beyan eder, üyelik başvurumun kabul edilmesini arz ederim. 

  Ad, Soyad, İmza

   

  Yukarıda açık kimliği yazılı ve yakından tanıdığımız dilekçe sahibinin 5353 sayılı kanına ve Dernek Tüzüğümüze göre sakıncalı bir yanı bulunmadığını beyan eder, üyeliğe kabulünü tavsiye ederiz.

  ÜYE NO: ADI SOYADI: İMZA:
  .............. ......................................................................................... ..................
  .............. ......................................................................................... ..................

  KARAR:
  Dilekçe sahibinin talebi, Düzce Adıge Kültür Derneği Yönetim Kurulu'nun ....../....../20..... tarihli toplantısında görüşülmüş ve üyeliğe kabulü uygun görülmüştür. / görülmemiştir.

  YÖNETİM KURULU BAŞKANI

  Giriş Aidatı: ________________ TL banka havalesi / nakit ödeme olarak tahsil edilmiştir.

  Dekont / Makbuz No: _________________

  Ek: 3 adet fotograf ve kimlik fotokopisi ile.

 • Reload
 •    
 • Should be Empty: