Eksderde Jeugkamp Leiers 2

Eksderde Jeugkamp Leiers 2

Looking for a camp facilitator? this form will help you to find the best candidate in Afrikaans. Form Preview
  • Desember 2012 Eksderde Jeug- en Kidskamp fasiliteerder aansoek

    Belangrik: Eksderde is opsoek na Fasiliteerders tussen die ouderdom van 16 en 25 jaar. Indien jy nie in daardie ouderdomsgroep val nie is jy welkom om aansoek te doen, maar let wel dat ons 16-25 jariges voorkeur gee om as fasiliteerders te kom. (Jeugkamp Fasiliteerders moet reeds Sondag 5uur by Eksderde aanmeld.)
  •  -
  • Should be Empty: