Fișa înscriere licență 2017

Fișa înscriere licență 2017

Fișa înscriere licență Form Preview
 • INSTRUCȚIUNI

 • Înainte de completarea fișei de înscriere este necesar să fie pregătite următoarele acte în format electronic (max. 1 MB/fișier PDF, cu exepția fotografiei care poate fi în orice format imagine) pentru a putea fi încărcate:
  · FORMULARUL DE ADMITERE (CHESTIONARUL) – se poate descărca de aici
  · DIPLOMA DE BACALAUREAT sau ADEVERINŢĂ DE ABSOLVIRE (pentru promoţia iunie 2017)
  · CERTIFICAT DE NAŞTERE
  · CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE (dacă este cazul)
  · CARTE DE IDENTITATE
  · ADEVERINŢĂ MEDICALĂ
  · FOTOGRAFIE (tip buletin)
  · DOVADA PLĂȚII TAXEI DE ADMITERE (130 lei) SAU A SCUTIRII DE TAXĂ.
  (Taxa de admitere se achita la Secretariat sau accesând link-ul http://www.po.unibuc.ro/admitere.php
  Nu vor fi supuşi taxelor de înscriere la concursul de admitere candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic în activitate şi copiii personalului încadrat în Universitatea din Bucureşti. Aceştia sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la admitere o singură dată în cadrul Universităţii din Bucureşti. În acest acest caz se va atașa adeverinţa doveditoare în original în locul dovezii plății taxei de înscriere.)
Now create your own JotForm - It's free! Create your own JotForm