Fotoğrafçılık Kontrat Formu

Fotoğrafçılık Kontrat Formu

Bu, fotoğraf çekimleri için gelin ve damat hakkında bilgi toplamak için kullanışlı bir düğün fotoğrafçılığı formudur. Bu şablonu kullanarak müşterilerinizle düğünlerinde vereceğiniz fotoğrafçılık hizmeti için anlaşma yapabilirsiniz. Form Preview
Now create your own JotForm - It's free!Create your own JotForm
Question Label
1 of 31See AllGo Back
Created with Sketch.
 • 1
  Press
  Enter
 • 2
  Press
  Enter
 • 3
  Press
  Enter
 • 4
  Press
  Enter
 • 5
  Press
  Enter
 • 6
  Press
  Enter
 • 7
  Press
  Enter
 • 8
  Press
  Enter
 • 9
  Press
  Enter
 • 10
  Press
  Enter
 • 11
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 00
  • 10
  • 20
  • 30
  • 40
  • 50
  PM
  • AM
  • PM
  Press
  Enter
 • 12
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 00
  • 10
  • 20
  • 30
  • 40
  • 50
  PM
  • AM
  • PM
  Press
  Enter
 • 13
  Press
  Enter
 • 14
  Press
  Enter
 • 15
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 00
  • 10
  • 20
  • 30
  • 40
  • 50
  PM
  • AM
  • PM
  Press
  Enter
 • 16
  Press
  Enter
 • 17
  Press
  Enter
 • 18
  Press
  Enter
 • 19

  Paket Tamamlama Bilgeleri

  Paket Opsiyon Fiyatı: _____________

  Ekstra Alakart Opsiyonları: _____________

  Ara Toplam: _____________

  Vergi (Toplam x 0.0825): _____________

  Genel Toplam: _____________

  Press
  Enter
 • 20

  İmzalar: ______________

  Press
  Enter
 • 21

  Ücretli Fotoğrafçı

  Gelin ve damat (buradan sonra Müşteriler olarak adlandırılacaklar), belli tarihteki düğünün fotoğraflarının Stephanie Hill Photography (buradan sonra çoğul ve tekil olarak Stüdyo olarak adlandırılacak) tarafından çekileceğini ve söz konusu etkinlikte fotoğraf çekmek için tutulmuş olan tek kuruluşun Stephanie Hill Photography olacağını kabul etmektedirler. Fotoğraf kabinindeki fotoğrafçı haricinde sözleşmeyle, para ödemesiyle veya başka bir karşılıkla tutulmuş olan farklı bir fotoğrafçı tarafından şekli veya türü fark etmeksizin fotoğraf çekilmesinin yasaklandığı ve bu durumun sözleşme ihlali olarak değerlendirileceği de kabul edilmektedir. Sözleşmenin bu şekilde ihlal edilmesi, Stüdyo’yu bu anlaşma kapsamındaki her çeşit yükümlülükten muaf bırakır ve Stüdyo, Müşteriler tarafından ödenmiş ücreti götürü tazminatı olarak alır. Müşteriler namına çalışan herhangi bir satıcının söz konusu etkinlikte çekilmiş fotoğrafları satması, yeniden basması veya bu fotoğraflara el koyması mutlak suretle yasaklanmıştır ve sözleşme ihlali olarak sayılacaktır. Sözleşmenin bu şekilde ihlal edilmesi, Stüdyo’yu bu anlaşma kapsamındaki her çeşit yükümlülükten muaf bırakır ve Stüdyo, Müşteriler tarafından ödenmiş ücreti götürü tazminatı olarak alır.

  Acil Durumlar

  Anlaşmayı imzalayan taraflardan veya yakın aile fertlerinden birinin ciddi bir şekilde sakatlanması ya da ölmesi ve bir doktor, cenaze yöneticisi vb. tarafından belge sunulması durumunda bu anlaşma geçersiz sayılacaktır. Müşteri, fotoğrafçının sözleşmeyi şartlarına uymasını önleyecek şekilde aniden rahatsızlanması durumunda Stüdyo’nun sözleşmeyi başka bir fotoğrafçıya devretmesine imkan tanıma hakkı vardır. Böyle bir durumda avans ücreti haricindeki tüm ücretler iade edilecektir.

  Ödeme

  Müşteriler bu anlaşmayla birlikte Stüdyo’nun belirlenmiş tarihte belirlenmiş mekanda bulunması için $500 değerinde geri ödemesiz bir avans (buradan sonra Bulunma Ücreti olarak adlandırılacak) ödemeyi kabul etmektedirler. Bu ücret toplam miktara eklenecektir ve ücretin ($__________) etkinlik tarihinden bir ay önce ödenmesi gerekmektedir. Ödemeler Stephanie Hill, 258 Oak Drive, Bandera, Teksas 78003 adresine yapılacaktır. Müşteriler iade edilen çekin ya da ödemenin hizmet bedeli olan $35’ı ödemeyi kabul etmektedirler. Müşteriler, Stüdyo’nun Müşteriler’den ödemelerin tamamını alıncaya dek anlaşılmış ürünleri/hizmetleri teslim etmeme hakkını kabul etmektedirler.

  Buna ek olarak yukarıda bahsedilen ürünlerin, hizmetlerin ve eğer varsa seyahat ücretlerinin $__________ değerindeki bedelinin üstüne $__________ değerindeki %8.25’lik verginin eklenmesiyle birlikte toplam bedel $__________ olmaktadır. Stüdyo, bu anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte yukarıda belirlenmiş olan bedelin tamamı üstünde hak sahibi olur. Bu bedel, etkinliğin iptal edilmesi halinde de geçerlidir. Geriye kalan $__________ değerindeki bedel götürü tazminatı olarak sayılacaktır (Ödemeler ve İptal Edilme başlığına bakınız).

  Ödemeler ve İptal Edilme

  Upon receipt of the Appearance Fee, Studio agrees to reserve the time and date agreed upon and will make no Edilme Stüdyo, Bulunma Ücreti’nin ödenmesiyle birlikte belirlenmiş tarihi ve mekanı reserve edeceğini, bu tarih ve mekan için başka bir randevu vermeyeceğini kabul etmektedir. Düğünün başka bir tarihe alınması veya ertelenmesi durumunda önceden ödenmiş olan Bulunma Ücreti, Stüdyo’nun uygunluk durumuna göre başka bir tarihi ve zamanı kapsayacak şekilde değiştirilebilir. Eğer düğün tarihi değişir ve Stüdyo’nun uygun olmadığı bir güne çekilirse veya düğün iptal olursa Müşteriler, Bulunma Ücreti’ni Stüdyo’ya götürü tazminatı olarak ödemekle yükümlüdürler. Savaş, devrim, düşman faaliyetleri, sel, yangın, elektrik kesintisi veya hava durumundan kaynaklanan aciliyetler, taraflardan birinin ciddi bir hastalık ya da sakatlık geçirmesi gibi insan kontrolü dışında olan nedenlerle düğünün iptal edilmesi halinde taraflardan hiçbiri anlaşma şartlarından sorumlu tutulmayacaktır. Düğünün tarihi bu sebeplerden dolayı değiştirilirse Müşteriler, aynı şartlar altında fotoğrafçılık hizmeti almak için ilk olarak Stüdyo’ya öncelik tanıyacaklardır. Eğer Stüdyo düğünün yeni tarihinde uygun değilse ($500’lık) bulunma ücreti hariç tüm bedel iade edilecektir.

  Fotoğraf Kabini Fotoğrafları

  Sözleşmede bahsedilen düğünde fotoğraf kabini fotoğraflarına belli şartlar altında izin verilmektedir. Sözleşme yapılan fotoğraf kabini fotoğrafçısı, yalnızca fotoğraf kabininde fotoğraf çekecektir ve düğünün başka hiçbir yerinde fotoğraf çekemeyecektir.

  Negatifler (Dijital Dosyalar)

  Stüdyo düğündeki fotoğraflara ait tüm negatifleri ve/veya dijital dosyaları şahsi kullanım amacıyla tutacaktır. Stüdyo fotoğraflarının yazılı rıza alınmadığı müddetçe şahsi amaçlar dışında kullanılması yasaktır. Etkinlik tarihinden 18 ay sonra Müşteriler tüm fotoğrafları almamış olsalar dahi tüm fotoğrafları tamamlanmış olarak sayılacak ve dosyalar yok edilebilecektir. Stüdyo düğünde 1400-2000 arasında fotoğraf çekileceğini varsaymaktadır. Bu herhangi bir şekilde garanti değildir ve düğünde bu sayı aralığında fotoğraf çekilmemesi durumunda Stüdyo sorumlu tutulmayacaktır. Stüdyo fotoğrafların nicelik bakımından değil nitelik bakımından üstün olmasını tercih etmektedir.

  Yiyecek

  Yukarıda bahsedilen etkinlikte Stüdyo fotoğrafçılarına ve asistanlarına yiyecek hizmeti sunulacaktır.

  İmzalar: Stüdyo ___________ Müşteriler ____________

  Fotoğraf Kullanımı

  Bu anlaşmayla birlikte Stüdyo’ya fotoğrafları makul şekillerde olmak suretiyle Stüdyo’nun iş yeri, İnternet, olası müşterilerle yapılan toplantılar dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmayan ortamlarda genel pazarlama amaçlarıyla kullanma hakkı verilmektedir. Müşteriler bu anlaşmayla birlikte tüm negatiflerin, dijital dosyaların ve yukarıda bahsedilen etkinlikte üretilmiş olan her tür fotoğrafın Stüdyo’nun malı olarak sayılacağını kabul etmektedirler. Müşteriler Stüdyo’nun yazılı rızasını almadıkları takdirde fotoğraflarını satamaz, fotoğrafları kullanması için üçüncü bir tarafı yetkilendiremezler.

  Ücretlendirme

  Siparişi verilmiş ürünlerin yukarıda verilen mevcut fiyatları etkinlik tarihinden itibaren 180 gün boyunca garanti altındadır. Eğer Müşteriler’in siparişi bu zaman dilimi boyunca teslim edilmezse ürünlerin fiyatında değişiklikler yapılabilir. Dolayısıyla eğer Müşteriler fazladan sipariş vermek için beklerlerse daha fazla ücret ödemek durumunda kalabilirler. Fiyatlar herhangi bir uyarı verilmeden değiştirilebilirler.

  Albümler

  Albümler ilk gelen alır ilkesiyle tasarlanacaklardır. Yukarıda verilen albüm siparişlerini 265 gün içerisinde tamamlamayan müşteriler, söz konusu albüm üzerindeki tüm haklarını yitirir ya da albümü almak için $350 değerinde bir bedel öderler. Hangi albümün sözleşme kapsamında olacağını BELİRTMEYEN Müşteriler, herhangi bir zamanda bir albüm satın alabilirler ancak satın alınacak olan albümün fiyatı, sipariş anına göre belirlenir.

  Özel Fotoğraflar ve Yükümlülükler

  1. Stüdyo, kabul gören sektör standartları doğrultusunda Müşterileri memnun etmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Stüdyo tarafından yapılan sanatsal yorumlamalar kabul edilebilir ve doğru olarak değerlendirilecektir. Bu gibi özel etkinliklerin değişken ve akıcı yapıları nedeniyle Stüdyo hiçbir özel fotoğraf(lar)ın garantisini vermemektedir. Hava durumu, Müşteri’nin geç gelmesi, eksik kişiler, kısa zaman aralıkları, mekansal kısıtlamalar, davetlilerin müdahaleleri, sarhoş kişiler gibi Stüdyo kontrolü dışında olan durumlarda bazı fotoğraflar çekilemeyebilir. Stüdyo, Stüdyo’nun kontrolü dışında gerçekleşen durumlar yüzünden ihlal edilen anlaşma şartlarından sorumlu tutulmayacaktır.

  2. Stüdyo ihmalkarlık, kaza yaşanması veya bahsi geçen ya da geçmeyen herhangi bir şahıstan, başka bir hizmet kurumundan veya bir üçüncü taraftan kaynaklanan önlenebilir ya da önlenemez bir durum yüzünden bu anlaşmada belirlenmiş işlevlerini yerine getirdiğine dair kanıt sunmaması durumunda sorumlu tutulmayacaktır.

  3. Müşteriler bu anlaşmayla birlikte Stüdyo’nun bu anlaşmada belirtilen zararlardaki yükümlülüğünün yalnızca Bulunma Ücreti ve Müşteriler tarafından bu anlaşma doğrultusunda ödenmiş Hizmet Bedeli ile kısıtlı olduğunu kabul etmektedirler.

  Tahkim

  Bu anlaşmaya dahil olan taraflar arasında bir uyuşmazlık yaşanması ve bu uyuşmazlığın resmi olmayan görüşmeler aracılığıyla çözülememesi durumunda tahkime gidilecektir. Stüdyo ve Müşteriler, bu tahkim sürecini yönetmesi için belli bir firma ya da şahıs üstünde anlaşacaklardır. Stüdyo ve Müşteriler, tahkim sürecinin ücretini aralarında eşit olarak paylaştıracaklardır. Stüdyo ve Müşteriler yasal temsil, mevzuat ve tahkim sürecini hazır etmek için gerekli olan diğer her türlü masrafları kendileri ödeyeceklerdir.

  İmzalar: ______________

  Press
  Enter
 • 22

  Kanıtlar

  Müşteriler’in fotoğrafları güvenerek teslim ettiği fotoğrafçı ve sanatçı olan Stüdyo, kendisinin kötü ya da alakasız olarak gördüğü her tür fotoğraf(lar)ı örnelerden silme hakkına sahiptir.

  İzinler, Mekan Ücretleri ve Harcamalar

  Düğün ya da sözleşmede belirtilmiş başka bir oturum dolayısıyla kullanılan mekan, şahıs veya yer için alınması gereken her türlü ve tüm izinler ve/veya ödenmesi gereken ücretler Müşteriler’in sorumluluğundadır. Bu mekanlara ibadethaneler, parklar veya etkinlik organizatörleri dahil olmakla birlikte bunlarla kısıtlı değildir. Bunlarla kısıtlı olmamakla birlikte seyahat, konaklama, giriş ve park ücretleri gibi yukarıdaki paragraflarda belirtilen ücretlerin haricinde yapılacak olan fazladan harcamalar Müşteriler’in sorumluluğundadır.

  Mahkeme Yeri

  Müşteriler, bu anlaşmadaki maddelerin ihlal edilmesi ve olayın mahkemeye taşınması durumunda mahkeme yerinin Stüdyo’nun iş lisansını kayıtlı olduğu yerde olacağını kabul etmektedirler. Müşteriler mahkemede Stüdyo’nun lehine karar alınması durumunda söz konusu durumla alakalı avukat ve mahkeme ücretlerini ödeyeceklerini kabul etmektedirler.

  Bölünebilirlik

  Bu anlaşma kapsamındaki herhangi bir bölüm, altbölüm, cümle, kısım veya uygulama, yetin herhangi bir yargı alanına bağlı bir mahkeme tarafından geçersiz sayılırsa mahkeme tarafından alınan bu karar anlaşmadaki başka bir bölümü, altbölümü, cümleyi, kısmı veya uygulamayı etkilemeyecek, geçersiz kılmayacak ve yalnızca mahkemeye taşınmış olan uyuşmazlığa konu olan bölümü, altbölümü, cümleyi, kısmı veya uygulamayı etkileyecek.

  Devredilebilirlik

  Bu sözleşme dahil olan tüm tarafların yazılı rızası olmadığı müddetçe devredilemez.

  Üçüncü Parti(ler)

  Bu anlaşma Müşteriler ve Stüdyo arasındadır ve üçüncü taraf çıkarlarının haricindedir.

  Anlaşma: Bu sözleşme tarafların TAM anlaşmasıdır. Burada verilenlerden başka şart ve koşul bulunmamaktadır. Bu anlaşmaya yapılacak olan her tür ekleme, düzeltme ya da değişiklik yazılı olarak yapılmalı ve hem Müşteri hem Stüdyo tarafından imzalanmalıdır. Sözlü olarak yapılacak olan değişikliklerin geçerliliği yoktur. Bu anlaşma koşullar Teksas Eyaleti yasaları doğrultusunda denetlenecektir.

  İmzalar: ______________

  Press
  Enter
 • 23

  Yapılan Ödeme: $500

  Press
  Enter
 • 24
  Press
  Enter
 • 25

  Müşteri(ler)'in İmzası:______________________________________________

  Müşteri(ler)'in İsmini Yazdırınız: ______________________________________________

  Müşteri(ler)'in İmzası: ______________________________________________

  Müşteri(ler)'in İsmini Yazdırınız: ______________________________________________

  Press
  Enter
 • 26
  Press
  Enter
 • 27
  Press
  Enter
 • 28

  Stüdyo yukarıdaki kontrat veya anlaşma konusunda yukarıda ismi geçen Müşteriler ile anlaşmaya varmıştır ve anlaşılan hizmetleri sunacaktır.

  Press
  Enter
 • 29

  Stüdyo'nun İmzası:______________________________________________

  Stüdyo'nun İsmini Yazdırınız: ______________________________________________

  Tarih: _________________________________

  Press
  Enter
 • 30
  Press
  Enter
 • 31

  Aşağıda imzalanan anlaşma, kişinin 18 yaşından büyük olduğunu ve medeni haklarını kullanma yetkisine sahip olduğunu temin eder.

  Müşteri(ler) ancak ve ancak bu sözleşmeyi okuyup, şartlarını kabul ettikleri ve buradaki tüm bilgilerin bilgileri dahilinde doğru olduğunu kabul ettikleri takdirde imzalayacaklardır.

  Müşteri(ler)'in İmzası: __________________________________& _________________________________.

  Tarih: _________________________________

  Press
  Enter
 • Should be Empty:
close