HDForex Application Form

HDForex Application Form

Simple Application Form for HDForex Form Preview
 • შეავსე განაცხადის ფორმა და გაიარე 14 დღიანი უფასო სწავლება "თბილისის ტრეიდერთა კლუბში" !

 • თბილისის ტრეიდერთა კლუბი გთავაზობთ სასწავლო კურსს დამწყები და გამოცდილი ტრეიდერებისათვის 

  წარმატებული მუშაობა ფორექსის ცოდნის გარეშე წარმოუდგენელია. ჩვენი ამოცანაა არა მხოლოდ მივცეთ ცოდნა მომხმარებელს, არამედ ვასწავლოთ, თუ როგორ გამოიყენოს ეს ცოდნა პრაქტიკაში. ყველა ჩვენი კურსი შემუშავებულია მაღაკლვალიფიცირებულ ტრეიდერთა მიერ, რაც მეტად ნაყოფიერს გახდის ვაჭრობას როგორც ახალბედა, ასევე გამოცდილი ტრეიდერებისათვის.

  თბილისის ტრეიდერთა კლუბი საშუალებას გაძლევთ, გაიაროთ როგორც ჯგუფური, ასევე ინდივიდუალური მასტერ კლასის სწავლების კურსი.

   მასტერ კლასის კურსი მოიცავს სწავლების შემდეგ საფეხურებს:

  1 მცირე ისტორია

  • რა არის ფორექსი
  • ბირჟის მიმოხილვა
  • სავალუტო ბირჟა
  • Forex ლიკვიდურობა
  • Forex სამუშაო დრო და რეგიონები

  2.ძირითადი ტერმინები და განმარტებები

  • სავალუტო წყვილები, სავალუტო კურსები
  • მარჟირებული ვაჭრობა
  • სვოპი, პიპსი, ტრენდი
  • გრძელი და მოკლე პოზიციები
  • დივერგენცია
  • პირდაპირი და არაპირდაპირი კოტირება

  3.გრაფიკის სახეობები

  • წრფივი გრაფიკი
  • ბარ გრაფიკი
  • იაპონური სანთლები

  4.ტექნიკური ანალიზი:

  • კლასიკური ანალიზი
  • კომპიუტერული ანალიზი
  • ფიგურული ანალიზი

  5.ფუნდამენტალური ანალიზი

  • ფინანსური ანალიზი
  • ფინანსური ფაქტორები
  • ეკონომიკური ფაქტორები
  • პოლიტიკური ფაქტორები
  • ინფორმაციები და მათი გავლენა

  6.ტრენდის შემობრუნების მოდელები

  7.ტრენდის გაგრძელების მოდელები

  8.ინდიკატორები

  9.ვაჭრობის ფსიქოლოგია და დისციპლინა

  10.სავაჭრო ტერმინალები (JForex) (MT-4)

  11.დამწყების შეცდომები და წამგებიანი გარიგებების ანალიზი

  12.შემაჯამებელი გაკვეთილი.

 • Should be Empty: