Volunteer Subscription Form in Hebrew

Volunteer Subscription Form in Hebrew

With this form gather all important information and accept voluntary work requests עם טופס זה לאסוף את כל המידע החשוב לקבל בקשות עבודה התנדבותית Form Preview
 • הרשמה לאות הסטודנט המתנדב 2014

 •  סטודנט/ית יקר אנא מלא/י את הפרטים הבאים והוסף/י כנדרש את המסמכים הבאים, בסיום

  וודא/י שקיבלת אישור שליחה"submit" לחץ/י  על המקש

  הטופס נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא פונה לשני המינים*

 •  -
 • פרטי הגוף/עמותה שבו הינך מתנדב

  במידה והינך מתנדב בעמותה יש להוסיף אישור מרשם העמותות ופירוט על פעילות העמותה

 • מכתב המלצה מהדרג הממונה (עדיפות למנהל הבכיר ביותר) + מס טלפון ודוא"ל

 • מכתב מוטיבציה אישי מטעמך אשר כולל פירוט אודות תקופת ההתנדבות והפעילות עצמה

 • אישור לימודים מהמוסד האקדמי לשנה"ל תשע"ד

 • צילום תעודת סטודנט תקפה לשנה"ל תשע"ד

 • קורות חיים 

 • מכתבים / אישורים נוספים שברצונך להציג ושלדעתך נחוצים

 • Should be Empty: