INSCRIPCIONS CURS MICROBIOTA 3 DE MAIG DE 2016

INSCRIPCIONS CURS MICROBIOTA 3 DE MAIG DE 2016

Formulari d'inscripció jornadades Form Preview
INSCRIPCIONS CURS MICROBIOTA 3 DE MAIG DE 2016
 • INSCRIPCIONS CURS

  MICROBIOTA, BENEFICIS I PERCEPCIONS AMB ELS LÀCTICS. 3 DE MAIG DE 2016
 • DADES PERSONALS

 • DADES ACADÈMIQUES

  (estudis universitaris en curs o finalitzats)

 • DADES PROFESSIONALS

  (en el cas d'estar excercint la professió)

 • Protecció de dades personals: Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

  La Universitat de Barcelona garanteix la protecció de les dades de totes aquelles persones que s’hi relacionen: estudiants, professors, personal d'administració i serveis i, en general, qualsevol altre ciutadà que tingui relació amb la nostra institució. Per tal de complir amb aquesta finalitat la Universitat de Barcelona estableix els mitjans necessaris per regular els seus fitxers i per dur a terme les mesures de índole tècnica i organitzativa que permetin un adequat tractament d'aquestes dades.

 • Should be Empty: