İş Güvenliği İzleme Formu

İş Güvenliği İzleme Formu

İş Güvenliği İzleme Formu Form Preview
 • İş Güvenliği İzleme Formu

 • Tavsiye yaparken, ilgili Sağlık ve Güvenlik Standardı'nda özetlenen temel gereksinimler göz önüne alınmalıdır, ve sonrasında takip amaçları için OFI Regıster'e transfer edilmelidir.

  1. Takip için izin isteyiniz

  6. Bütün alana anket yapınız ve işin nasıl yapıldığına dair ipuçları toplayınız

  2. Safe Work Service Procedure (SWSP)'yi yeniden gözden geçiriniz

  7. Uygunsa, Risk davranışarında hemen tartışınız

  3. Kişiden yaptıkları işi ve onun için nasıl hazırlandıklarını açıklamasını isteyiniz

  8. İşin olası riskleri hakkında onların görüşerini sorunuz

  4. Gözlemi gerçekleştirin ve JSO form'u üzerine bunu kaydediniz

  9. Gözlemlediğiniz kişi ile beraber, formu doldurun.

  5. Yoldan çekilin ve tehlike yaratmayınız, KGE giyin ve dikkat dağıtımını minimize ediniz

  10. Geri bildirim veriniz.

 •  -  -
  at
   :
  Pick a Date
 • Sağlık ve Güvenlik Standardları

 •   Y N N/A
  İş için bir SWSP var mı?
  SWSP operator tarafından imzalanmış mı?
  SWSP takip ediliyor mu?
  Bir SAM takip ediyor muydu?
 •   Y N N/A
  Doğru KGE mevcut mu?
  KGE iyi şartlarda mı?
  KGE, uygun ölçülerde ve doğru kullanılıyor mu?
 •   Y N N/A
  Fiziksel iş yapmadan önce, ısınma ve germe egzersizleri yapıldı mı?
  Doğru kaldırma teknikleri kullanıyor mu?
  Yük, kişi için çok mu ağır (15 kg'den fazla ya da 5 kg'den fazlayı omuz hızasından yukarı kaldırmak) ?
  Yük, garip veya zor kullanılan bir şey mi?
  Parmaklar, eller ve diğer vücut parçaları hareket eden objeleri / makinaları önlemek için doğru konumlandırılmış mı?
 •   Y N N/A
  Sık sık / Uzun manual kullanım var mı?
  Beli uzun süre bükme var mı?
  Beli sık sık kıvırma var mı?
  Garip pozisyonlar uzun periyotlar halinde üstleniliyor mu?
  Eller uzun periyotlar halinde omuzun yukarısında mı?
 •   Y N N/A
  Ekipman iş için doğru mu?
  Kullanımdan önce, ekipman görsel olarak teftiş edildi mi?
  Ekipman iyi şartta mı?
 •   Y N N/A
  Çalışma ortamı tökezle / sürçme ile oluşabilecek tehlikelerden arınmış mı?
  Materyaller / Ekipmanlar doğru bir şekilde saklanıyor mu?
  Kimyasallar doğru etiketlenmiş ve sulandırılmış mı?
  Yangın söndürme ekipmanı ulaşabilir mi / engellenmemiş mi?
  Tehlikeler barikatlı mı ve / veya işaret levhaları konulmuş mu?
 •   Y N N/A
  Patikalar ve tırabzanlar kullanılmış mı?
  Kaymayan ayakkabı giyilmiş ve iyi durumda mı?
  Döküntüler hemen temizleniyor mu?
 •   Y N N/A
  Elektrikli eşyalar akım durumunu test ediyor mu?
 •   Y N N/A
  YiyecekGüvenliği eğiticiler tarafından eğitim alındı mı?
  YiyecekGüvenliği uygulamalarına bağlı kalınıyor mu?
 •   Y N N/A
  Sürücünün geçerli bir ehliyeti var mı ve sürücü Compass üreticileri'ne uygun olarak yetkili olarak değerlendirilmiş mi?
  Başlangıç-Öncesi bir teftiş gerçekleştiriliyor mu?
 •   Y N N/A
  Operator, işteki diğerleriyle etkili bir şekilde iletişim kuruyor mu?
 •   Y N N/A
  Yukarıda üzerinden geçilmemiş bir gözlem var mı?
 •   Aksiyon / Tavsiye Tarafından Aksiyon Aksiyon Zamanı Aksiyon Tamamlandı
  Düzenlemek için tıklayın
 •   Aksiyon / Tavsiye Tarafından Aksiyon Aksiyon Zamanı Aksiyon Tamamlandı
  Düzenlemek için tıklayın
 •   Aksiyon / Tavsiye Tarafından Aksiyon Aksiyon Zamanı Aksiyon Tamamlandı
  Düzenlemek için tıklayın
 •   Aksiyon / Tavsiye Tarafından Aksiyon Aksiyon Zamanı Aksiyon Tamamlandı
  Düzenlemek için tıklayın
 •    
 • Should be Empty: