Bentuk Pendaftaran Pelajar

Bentuk Pendaftaran Pelajar

Sebaik-baiknya untuk Sekolah-sekolah yang mahu pangkalan data pendaftaran dengan maklumat tentang pelajar-pelajar mereka seperti Contact Info, alamat maklumat maklumat kesihatan dan ibu bapa mereka maklumat Form Preview
 • Pendaftaran Pelajar
  sila isikan borang di bawah ini dengan maklumat yang betul

 • Maklumat Permohonan

 • Maklumat Pelajar

 •  -
 •  -
 •  -
 • Maklumat Bapa

 •  -
 •  -
 •  -
 • Maklumat Ibu

 •  -
 •  -
 •  -
 • Saya dengan ini mengaku bahawa maklumat yang diberikan adalah benar. 
  Jika sebaliknya, pihak Sekolah Rendah Islam Integrasi Hira' Shah Alam berhak menolak permohonan ini atau, dan membatalkan tawaran pada tanpa sebarang notis.


 • Should be Empty: