Marketing Club Registration Form

Marketing Club Registration Form

Marketing Club Registration Form asks for registration details, user interests and activities involved. Form Preview
 • FORM ĐĂNG KÝ CLB MARKETING (MAC FTU)

 • Marketing Club

  NT302 - Foreign Trade University

  Website: http://mac-ftu.com/

  Fanpage: https://www.facebook.com/mac.ftu

 • Phần I: Thông tin cơ bản

 • Phần II: Câu hỏi từng ban

  (chỉ trả lời câu hỏi của ban bạn đăng ký)

 • BAN CHUYÊN MÔN

 • 0/500
 • Câu 2: Chọn 1 trong 2 câu sau- trả lời không quá 1000 chữ:

  - Bạn đánh giá như thế nào về các tập đoàn bán hàng đa cấp ở VN?

  - Viết về chiến lược phát triển hình ảnh của một người (hoặc một nhóm người) nổi tiếng ở Việt Nam đã thành công trong việc tạo chỗ đứng trong tâm trí của số đông?

 • 0/1000
 • BAN TỔ CHỨC

 • BAN ĐỐI NGOẠI

 • BAN TRUYỀN THÔNG

  Trả lời 1 trong 3 câu sau

 • Câu 2: Chọn trả lời 1 trong 2 câu hỏi sau
  1. Bạn đã từng tham gia quản lý page trên Facebook hay chưa? Nếu có, gửi kèm link page đó. Một vài kinh nghiệm bản thân rút ra từ việc quản lý page?

  2. Bạn đã từng tham gia forum nào hay chưa? Nếu có thì ở vị trí nào (thành viên/ quản lý)? Gửi kèm link forum mà bạn tham gia và nickname của bạn. Một vài trải nghiệm của bản thân khi tham gia forum?

 • Should be Empty: