Najlepszy Produkt 0910

Najlepszy Produkt 0910

Najlepszy Produkt 09-10 Form Preview
 • Opłata za udział w Badaniu wynosi*:

  a. w przypadku zgłoszenia pojedynczego nowego produktu:

  • zgłoszenie jednego nowego produktu – 300 zł netto,
  • zgłoszenie od dwóch do czterech nowych produktów – 250 zł netto za produkt,
  • zgłoszenie pięciu lub więcej produktów – 200 zł netto za produkt;

  b. w przypadku zgłoszenia nowej linii produktów:

  • zgłoszenie jednej nowej linii – 600 zł netto,
  • zgłoszenie od dwóch do czterech nowych linii – 500 zł netto za linię,
  • zgłoszenie pięciu lub więcej nowych linii – 400 zł netto za linię.

  * w ramach opłaty za udział w badaniu każdy uczestnik otrzyma pełne wyniki

  w ramach kategorii, do której produkt/linia produktów został zakwalifikowany.

 • I. DANE DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT:

 • Should be Empty:
Now create your own JotForm - It's free! Create your own JotForm