Öğrenci Performans Değerlendirme Formu

Öğrenci Performans Değerlendirme Formu

Öğrenci Performans Değerlendirme Formu Form Preview
 • Öğrenci Performans Değerlendirme Formu

  Kampüs Dışı Aktiviteler İçin
 •   Not
  Aktivitedeki performans : aktiviteyi gerçekleştirirkenki kalite, hız, kesinlik
  Anlayış Kolaylığı: sözlü ve yazılı talimatları ve bilgileri yorumlamak, uygulamak veya anlamak için hız ve kolaylık.
  Teorik ve pratik bilgi seviyesi: staj programının yerine getirilmesinde gösterilen bilgi, okullaşma açısından.
  İşyerindeki organizasyon ve metot: işin iyi bir şekilde gelişimi için organizasyonu geliştirmek için rasyonel araçların kullanılması.
  Girişime-bağımsızlığı: daha önce rehberlik olmaksızın yeni çözümler aramayı, bilgiyi genişletmek için kitaplara ve teknik dergilere danışmaya girişme.
 •   Not
  Asallık: çalışma saatlerinin ve günlerin sabitliği ve dakikliği.
  Disiplin: talimatları takip ve üstleri takip etmede, yönetmeliklere ve standartlara uymada kolaylık.
  Toplumsallık ve ayrışma: insanoğlunun önünde hareket ettiği kolaylık ve kendiliğindenlik, gerçekler ve durumlar.
  İşbirliği: ortak bir hedefin başarılmasına katkıda bulunmak için diğer insanlarla birlikte hareket etmek, grup üzerinde olumlu bir etki yaratmak.
  Sorumluluk: staj sırasında kendisine verilen Kurumun malzeme, ekipman ve varlıklarının bakım ve onarımına cevap verme becerisi.
 •   Süre Saat Sayısı
  Katılım
  Başarısılıklar
  Duyarlılık
  Kindness
 • Should be Empty: