Pemantauan dan Bimbingan SLDN new

Pemantauan dan Bimbingan SLDN new

SLDN new Form Preview
Pemantauan dan Bimbingan SLDN
 • SENARAI SEMAK LAWATAN PEMANTAUAN DAN BIMBINGAN SISTEM LATIHAN DUAL NASIONAL (SLDN)

  JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN
 • TUJUAN:

  Menilai kualiti pelaksanaan SLDN di Pusat Latihan dan Syarikat.

 • OBJEKTIF:

  1. Memantau pelaksanaan latihan SLDN
  2. Memantau pengurusan Pusat Latihan dan Syarikat SLDN
  3. Menilai tahap kekompetenan coach dan pengajar
  4. Menentusah kemudahan latihan