Podněty bytovkářů

Podněty bytovkářů

Formulář pro podněty nájemníků bytů ve Zbiroze Form Preview
  • Formulář pro připomínky obyvatelů městských bytů ve Zbiroze

  • Databáze odpovědí bude sloužit pro evidenci připomínek týkajících se bytového fondu v majetku města Zbiroh.

    Údaje vyplněné v tomto formuláři budou postoupeny správci bytového fondu, bytové komisi a starostovi města Zbiroh.

    Autor podnětu odevzdáním formuláře vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely vyhodnocení obsahu podnětu ve smyslu zákona č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

  • Nahrát soubory
  • Reload
  • Should be Empty: