Tabung Kebajikan Pelajar

Tabung Kebajikan Pelajar

Borang kebajikan pelajar Form Preview
 • BORANG PERMOHONAN TABUNG KEBAJIKAN PELAJAR

  Unit Kebajikan Hal Ehwal Pelajar, PMS

 • Bahagian A : Maklumat Pemohon

 • Bahagian B : Maklumat Keluarga (Ibu/Bapa/Penjaga)

 • Maklumat Bapa/Penjaga

 • Maklumat Ibu/Penjaga

 • Maklumat Tanggungan Keluarga

 • Bahagian C : Maklumat Biasiswa/Bantuan/Pinjaman


 • Bahagian D : Perakuan Pemohon

 • Saya mengaku bahawa segala maklumat yang diberikan dalam borang ini adalah benar. Sekiranya maklumat yang diberikan oleh saya tidak benar, pihak Politeknik Muadzam Shah (PMS) berhak menarik sumbangan bantuan yang diberikan secara serta-merta atau mengambil tindakan tatatertib yang sewajarnya

 • Bahagian E : Lampiran Dokumen Sokongan

 • Sila upload lampiran dokumen sokongan yang diperlukan.  

 • Bahagian F : Sokongan & Kelulusan (Untuk Kegunaan Pejabat)

 •  
 • Sila cetak borang yang telah lengkap diisi bersama dokumen sokongan untuk dihantar kepada Penyelaras Kebajikan Jabatan masing-masing.

   

 • Should be Empty: