Dutch Church Reform

Dutch Church Reform

If you're part of a church and run a reform program here's a good way to get started. Form Preview
Formulier
 • Taken in de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt: Want zij zij het die waken over uw zielen

 • Welkom

 • Beste meneer/mevrouw,

  Welkom bij onze vragenlijst! We hebben deze lijst gemaakt om onderzoek te kunnen doen naar de verdeling van taken in de kerk tussen ambtsdragers en mensen met andere functies. We hebben namelijk een vermoeden dat er de laatste jaren een ontwikkeling is geweest waarin de ambtsdragers minder taken krijgen, die dan vervolgens worden overgenomen door mensen met andere, nieuwe functies, zoals bijvoorbeeld kerkelijk werkers, kringleiders, pastoraal werkers, diaconaal bezoekers, etc. Deze vragenlijst is ontworpen om van deze functies een inventarisatie te maken, zodat het duidelijk wordt voor iedereen wat de situatie is en wat we hiermee kunnen.
  De vragenlijst bestaat uit elf vragen, waarvan een aantal gaan over wat informatie over uw gemeente, een aantal de ambtsdragers en andere functies, en een aantal over de uitvoering van taken in uw kerk.

  Het doel van deze vragenlijst is tweeledig; ten eerste willen we uiteindelijk een databank samenstellen waarin zo veel mogelijk informatie per kerkgemeente beschikbaar is. Dit in samenwerking met en in aanvulling op het jaarlijkse Handboek van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Het tweede doel is om te ontdekken of we een verklaring kunnen vinden voor een waargenomen terugloop in ambtsdragers en een opkomst van andere functies. De resultaten van deze onderzoeken zullen bekend worden gemaakt, zodat iedere gemeente er profijt van kan hebben.

  Alvast onze dank voor het invullen van de vragen!

  Met vriendelijke groet,
  Drs. Merijn Wijma, Praktijkcentrum