TẬP HUẤN KỸ NĂNG 2017

TẬP HUẤN KỸ NĂNG 2017

Đăng ký Form Preview
 • TẬP HUẤN KỸ NĂNG 2017 - LẦN XI

  Điền thông tin >> In CV PDF >> Submit >> Photo CV (đính kèm 1 thẻ sinh viên photo, 1 hình 2x3,1 hình 3x4) >> Nộp tại bàn trực trước siêu thị sinh viên SPKT
 • THÔNG TIN CÁ NHÂN

 • THÔNG TIN GIA ĐÌNH

 • HỌC TẬP

 • THÔNG TIN KHÁC

 • Tôi xin hứa sẽ tích cực tham gia và thực hiện đúng mọi nội quy mà ban tổ chức đề ra.


  1. Thời gian tập huấn: từ ngày 10/07/2017 đến ngày 13/08/2017
  - Tập huấn: 10/07/2017 ­ 10/08/2017
  - Trại tập huấn: Dự kiến 11,12,13/08/2017
  2. Phiếu đăng ký sau khi in ra, các bạn mang nộp tại bàn trực trước siêu thị sinh viên trường đại học Sư phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh kèm theo 1 thẻ sinh viên photo, 1 hình 2x3,1 hình 3x4.
  3. Các cách liên hệ khi thắc mắc
  - Viết thắc mắc vào phần [thắc mắc] trong form online.
  - Liên hệ trực tiếp với chị Hồng Nhung KN14 (01642 097 042)
  - Inbox trực tiếp đến fanpage: facebook.com/kynangspk
  4. Dừng đăng ký khi đủ 60 học viên hoặc đến hết 10/06/2017.

  NGƯỜI ĐĂNG KÝ
  (ký và ghi rõ họ tên)

 •  
 • Should be Empty:
Now create your own JotForm - It's free! Create your own JotForm