นักศึกษาแบบฟอร์มการบันทึกฐานข้อมูล

นักศึกษาแบบฟอร์มการบันทึกฐานข้อมูล

ฐานข้อมูลนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ Form Preview
  • ฐานข้อมูลนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการ มทร. ล้านนา เชียงใหม่

  • ให้นักศึกษาทุกคนกรอกข้อมูลให้ครบ พร้อมทั้งอัพโหลดรูปภาพปัจจุบันของตนเอง (เห็นทั้งหน้า และไม่ใช้แอพพลิเคชั้นในการแต่งภาพ)

  • Should be Empty: