VİZYON VE MİSYONUN GEÇERLİLİĞİ VE FARKINDALIĞI FORMU

VİZYON VE MİSYONUN GEÇERLİLİĞİ VE FARKINDALIĞI FORMU

Bir kurumun farkındalığını ve geçerliliğini görmek için kullanılacak form. Form Preview
 • VİZYON VE MİSYONUN GEÇERLİLİĞİ VE FARKINDALIĞI

  Bu Doğu Visayalar Şehir Üniversitesi'nin vizyonu ve misyonunun, Sanat ve Bilim Okulu'nun ve Sanat Lisans Programı'nın amaçları ve hedeflerinin farkındalığı ve geçerliliği üzerine bir ankettir.

 • Farkındalık Seviyesi

  Lütfen farkındalık seviyenizi Çok Fazla Farkında, Fazla Farkında, Orta Farkında, Farkında ve Farkında Değil şeklinde oylayın.
 • Geçerlilik Seviyesi

  Lütfen geçerlilik seviyelerini Çok Fazla Geçerli, Fazla Geçerli, Orta Geçerli, Geçerli ve Geçerli Değil şeklinde oylayın.
 • Clear
 • Should be Empty: