WHAT KIND OF MOTHER....

WHAT KIND OF MOTHER....

שאלון טיפוסים שסוכם תשובות ומקטלג את הטיפוסים Form Preview
  • עני על השאלות בצורה הכי כנה שאת יכולה. לא מה בא לך. לא איך היית רוצה שיהיה. את האמת! כמו שהיא נוכחת כרגע בחייך. אחרת, תקבלי תשובה שהיא לא מדוייקת לך... <br />מוכנה להתחיל...? קדימה :)

  • Should be Empty: