ขออภัยในความไม่สะดวกขณะนี้โครงการ J-MAT Marketing Trainee รุ่นที่ 33 ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในโครงการค่ะ Apologise for the inconvenience. The 33th J-MAT Marketing Trainee online registration is now closed. We are deeply appreciated for your attention