Kako odabrati opcije iz jednostrukog i višestrukog izbora pomoću tastature?

 • Profile Image
  your_username
  Asked on November 19, 2020 at 05:50 AM

  Da li je moguće podesiti prečicu za obeležavanje polja?

 • Profile Image
  Bojan
  Answered on November 19, 2020 at 05:59 AM

  Pozdrav.

  Odabir polja pomoću tastature je moguće pomoću "Tab" dugmena na tastatuti. Kada je željenmo polje obeleženo, moguće je pritisnuti razmak na tastaturi da jednostruko ili višestruko polje bude odabrano.

  Na žalost, trenutno ne postoji mogućnost da se poljima doda određen taster na tastaturi koje će automatsko obeležiti to polje.

  Javite nam ako imate dodatnih pitanja.