יציאה לצילומיםשם הסרטבימויצילוםעבמאיהפקהעריכה
28-12-2016קוקוהילה רויזנמןמיקי ויינרמןאלעד גולדברגטל בכרמתן קדם
26-01-2017ימימההדר בר אלמיה רודיךהילה סוכוייובל ניצן ורותם דימנדאיתמר שוורץ
09-02-2017שרגא התניןאיתמר שוורץיוסי אולךמיקה קלדרוןאלעד שימשוביץ -
05-01-2017בוא הביתהברק כהןתמיר פיינגולדאסתר גולדברגנעה הדרשאדי חביב אללה
13-02-2017טרמפיובל ברגרשאדי חביב אללהאורי שמאליגיא הודסתום ברנע
07-07-2016ספינת מדבררועי אלוןתמיר פיינגולדהדר בראלמיה רודיךשאדי חביב אללה
30-06-2016הפסים במשחת השינייםמיקי ויינרמןיוסי אולךברק כהןטל בכרתמיר פיינגולד
16-06-2016השומרתמיה רודיךהדר בראללינור לביאאסתר גולדברגאלון רטר
02-06-2016יולההילה סוכויאלעד גולדברגאסתר גולדברגברק כהןהדר בראל
15-05-2016נדנדהשאדי חביב אללהתמיר פיינגולדיובל ברגרלינור לביאשאדי חביב אללה
19-04-2016יער הנופליםתמיר פיינגולדמיקי וינרמןברק כהןטל בכרברק כהן