יציאה לצילומיםשם הסרטבימויצילוםעבמאיהפקהעריכה
28-12-2017לדוושנגה טמקיןנטע שקדרותם בכרמיכל וויג -
- - סלמון צ'קולסלמון צ'קול - - מתן קדם
- דובת גריזלי גדלה אותירותם דימנטרותם דימנט - - יוחאי מלכה
06-07-2017גן סגורקורלין זורעיובל ניצןמאיר פלדמןעומר הראלנגה טמקין
25-05-2017אוויר קדושעומר הראלמתן קוחמייסטרשמואלי כהןנעה הדרשמואלי כהן
18-05-2017צעיר מתיובל ניצןרותם דימנדגיל פילוסוףיוחאי מלכהיוחאי מלכה
12-03-2017כנס המחולותגיא הודסגיא הודס - - קורלין זורע
08-06-2017שרשרת של מכותשניר אוזנוביץרומן פורצקיחסרחסרגיא הודס
20-04-2017נועד לקרותסיגי גולןשניר אוזנוביץיוחאי מלכהמאיר פלדמן ומתן קוכמייסטרנגה טמקין
04-05-2017גלגלי עזרנגה טמקיןרומן פורצקיעומר הראלנטע שקדרועי רום
23-03-2017פרוזדורנטע שקדרותם דימנד - שמואלי כהןנטע שקד/גיא הודס