שם פרטישם משפחהמועדוןמקצה אופני כביש
רוניפילודינמו רייסינגבוגרים רמה 1 50+
רוברטברנרIGP-Israel go proבוגרים רמה 2 50-59
דורוןריבניקדינמו רייסינגבוגרים רמה 3 30-39
עידןרגואןTACCעילית גברים 19+
נירגבאיחמש מאות וואט עמקיםעילית גברים 19+
עידוגולדשטייןחמש מאות וואט עמקיםעילית גברים 19+
סנדאבו פארסcity cycling clubעילית גברים 19+
שחרפינקלTACCקדטים
אהרןחיטמןx-team- המסלולעילית גברים 19+
מיקונחוםIGP-Israel go proבוגרים רמה 2 50-59
נתןצורףדינמו רייסינגבוגרים רמה 1 40-49
רוניפישמןIGP-Israel go proעילית נשים 19+
עמיתמורןIGP-Israel go proעילית נשים 19+
עילםאלוניx-team- המסלולבוגרים רמה 2 40-49
ילנהיאסטרבובNCCעילית נשים 19+
ולאדלוגיונובטים סילהבוגרים רמה 2 17-29
רינתטוגנטמןx-team- המסלולבוגרות רמה 3 40-49
איציקברונרוטדינמו רייסינגבוגרים רמה 2 40-49
נדבאורןמאסטרס השרון – GIANTבוגרים רמה 2 30-39
יונתןבר אוןNCCקדטים
אוריבשTACCקדטיות
רוירובינשטייןTACCעילית גברים 19+
וולריגולובציובדינמו רייסינגבוגרים רמה 2 40-49
סערהרשלרחמש מאות וואט עמקיםעילית גברים 19+
אלכסיוסוברוכבי קריותבוגרים רמה 1 30-39
אוריבוגניםמועדון 500 וואטגוניורס בנים 17-18
סלבהדובינסקיTACCעילית גברים 19+
כרמישרביטx-team- המסלולבוגרים רמה 2 50-59
ניצןבן חמוNCCקדטיות
בויאןבקרדגייבדינמו רייסינגבוגרים רמה 1 40-49
ארזבן שאנןIGP-Israel go proבוגרים רמה 2 40-49
ויקטורקיטייבדינמו רייסינגבוגרים רמה 1 40-49
עמיתלזריNCCקדטיות
נירוייצמןNCCקדטים
גילערןTACCגוניורס בנים 17-18
יובלצחורIGP-Israel go proגוניורס בנים 17-18
ליאורביטוןNCCבוגרים רמה 1 50+
יובלבן מרדכיTACCעילית גברים 19+
אמירדנאלTACCעילית גברים 19+
אלוןיוגבTACCעילית גברים 19+
שניברגרWCRגוניורס בנות 17-18
ליאתזקדינמו רייסינגבוגרות רמה 2 50+
איתיאושריcity cycling clubקדטים
דודקנטורNCCבוגרים רמה 2 50-59
תומרפרץNCCגוניורס בנים 17-18
נמרודריבהחמש מאות וואט עמקיםגוניורס בנים 17-18
נתנאלקנטורNCCגוניורס בנים 17-18
סיוןצורףIGP-Israel go proבוגרות רמה 2 30-39
מיכאלשטריתNCCבוגרים רמה 1 30-39
שירהבירןחמש מאות וואט עמקיםעילית נשים 19+
דניבורקדינמו רייסינגבוגרים רמה 3 30-39
נמרודדובינסקיTACCבוגרים רמה 1 40-49
יהליריץמועדון 500 וואטילדים ב
משהרוטררוכבי אשכולותבוגרים רמה 1 19-29
רועיוינברגTACCעילית גברים 19+
גיאוינברגIGP-Israel go proעילית גברים 19+
שגיאדרוקגובIGP-Israel go proבוגרים רמה 2 17-29
יונתןברNCCגוניורס בנים 17-18
רוןבן אפריםCSCקדטים
זיושניידNCCקדטים
עירומוניץWCRבוגרים רמה 1 40-49
אוריבהריIGP-Israel go proקדטים
מיטלגנותWCRבוגרות רמה 2 30-39
צוררוזנפלדTACCבוגרים רמה 3 50-59
טלרוזנפלדTACCבוגרים רמה 3 17-29
ספיבר חיסיגמאבוגרים רמה 2 30-39
גלחדשIGP-Israel go proעילית נשים 19+
תומרסונינוcity cycling clubגוניורס בנים 17-18
יובלבן משהIGP-Israel go proעילית גברים 19+
עומרלהבIGP-Israel go proעילית גברים 19+
עמיתקינןTACCקדטים
ערןקופלx-team- המסלולבוגרים רמה 3 40-49
רשףגנותNCCקדטים
עידןשנירוכבי קריותספורט נערים 15-16
אביטלגזדינמו רייסינגעילית נשים 19+
ינאיגולןcity cycling clubעילית גברים 19+
איליהיפימוביץWCRבוגרים רמה 2 30-39
רומיולדניצקיCSCגוניורס בנות 17-18
צחיבויגןIGP-Israel go proבוגרים רמה 1 40-49
רינהגבאידינמו רייסינגבוגרות רמה 2 50+
גילקיבץTeam sport clinicבוגרים רמה 1 40-49
יהודהפקרTACCבוגרים רמה 1 50+
רבידבנדט רוזרTACCקדטים