שם פרטישם משפחהמועדוןמקצה אופני הרים
שגיאברקתHD-Trekבוגרים רמה 2 40-49
נירצואלהCSCקדטים
אליעדדניאלסיגמאעילית גברים 19+
איתןלויTNTעילית גברים 19+
שלומיחיימיBike Wayעילית גברים 19+
אורילאונציניטימישגבעילית גברים 19+
- - - -
תומרזלצמןטימישגבעילית גברים 19+
מוחמדסבאחרוכבי שפרעםעילית גברים 19+
נעמהנוימןטימישגבעילית נשים 19+
גיאזסלרBike Wayעילית גברים 19+
גיל ליגונןטימישגבעילית גברים 19+