Back to Directory

Име на компанията

Flourish Healthcare

Местоположение

Ardmore, Pennsylvania

Езици

Английски

Елитен

Партньор за решения

Относно

Здравеопазването се трансформира в индустрия, която е фокусирана върху облака, предоставяща грижи за пациентите в континуум от дигитални услуги, които променят начина, по който управляваме бизнеса и внедряваме лечение. Нашата цел е да предоставим на малките бизнеси и частни практики възможност за достъп до услуги за информационни технологии на достъпна цена.

Marketing Services

Консултации Стратегия

Industries Served

Medical Health & Wellness Technology - Hardware & Storage

Присъединете се към нашата партньорска програма за решения днес!