Мобилни Форми Претворени

Здрави форми, които работят навсякъде

Отсъствието от компютъра ви не трябва да ви спира да получавате необходимата информация. Независимо къде работите, Jotform Мобилни Форми ви позволява да събирате данни офлайн с мощни форми, които можете да управлявате от телефона или таблета си. Получете пълната мощ на Jotform във вашите ръце.

Гледайте видео
или
Get Better Data - Improve your data collection

ПОЛУЧЕТЕ ПО-ДОБРИ ДАННИ Подобрете събирането на данни

Събирайте различни видове данни, като записан глас, сканирани баркодове, геолокация и електронни подписи. Разширените формови полета на Jotform Мобилни Форми значително подобряват процеса на събирането на данни.

Научете повече

ОСТАНЕТЕ СВЪРЗАНИ Проследявайте подадените формуляри

Никога не се притеснявайте да се отдръпнете отново от бюрото си. Получавайте незабавни известия на мобилното си устройство в момента, в който някой отговори на вашата форма.

Научете повече
Stay Connected - Keep track of submissions
Speed Up Your Workflow - Reduce paper usage

УСКОРЕТЕ ВАШИЯ РАБОТЕН ПРОЦЕС Намалете употребата на хартия

Не позволявайте на хартиените документи да ви забавят повече. Jotform Мобилни Форми ще повиши ефективността ви, чрез автоматизиране на досадните ръчни задачи. Никога повече няма да се налага да хабите хартия - или ценното си време отново.

ВЪЗЛОЖЕТЕ ФОРМИРаботете с вашия екип

Накарайте всички да бъдат на една и съща страница и да работят за едни и същи цели. Възложете форми на членовете на екипа, за да могат да събират и преглеждат отговорите. Бъдете информирани за активността на формата и споделяйте отзиви, за да повишите производителността на вашия екип.

Assign Forms - Collaborate with your team
Work Anywhere - Collect data on the go

РАБОТЕТЕ НАВСЯКЪДЕ Събирайте данни в движение

Вземете работната си станция, където и да отидете. Независимо дали работите на щанд на търговско изложение или на терен, можете да събирате данни, да редактирате форми и да преглеждате подадени формуляри на всяко мобилно устройство - дори без достъп до интернет.

Научете повече

Как бизнесите използват Jotform Мобилни Форми?

От анкетьори до представители на търговски изложения и от строителни работници до служители на нефтени и газови находища, всеки може да използва Jotform Мобилни Форми за събиране на по-добри данни и повишаване на тяхната производителност.

  • Форми за инспекция
  • Докладване на инциденти
  • Форми за регистрация за щанд на търговско изложение
  • Форми за обратна връзка за ресторанти и търговия на дребно
  • Форми за анкети
How do businesses use Jotform Mobile Forms?
Download Jotform Mobile Forms

Jotform Мобилни Форми

Поставете мощни офлайн форми в дланта на ръката си.

Разгледайте Jotform Мобилно Форми