Умни форми: Условна логика за онлайн форми

January 9, 2023

Какво е умна форма?

В най-основния смисъл умните форми са динамични. Вместо статични думи на екран, умните форми могат да се променят въз основа на това как потребителя отговаря на въпрос, с използване на условна логика. Искате ли да сегментирате въпросите към различни типове потребители? Извършване на сложни изчисления? Умните форми вършат работа. Умните форми функционират според условията ако/тогава, например, ако потребителя плаща за абонамент, той ще бъде попитан за неговите нужди; ако даден потребител не плаща абонамент, той ще бъде попитан дали иска да се регистрира за такъв.

Ето някои сценарии за използване:

? Изпращане на имейли до различни адреси в зависимост от отговорите на потребителите

? Показване на допълнителни въпроси, когато потребителя избере конкретен отговор

? Пропускане на страници в многостранична анкета в зависимост от отговорите на потребителите

? Предлагане на различни PDF файлове за изтегляне в зависимост от избора на потребителя

? Показване на различно “Благодаря” съобщение въз основа на потребителските отговори на тест

? Защита на форма с парола

? Не се показва бутона за изпращане, докато потребителя не направи определен избор

Регистрирайте се за Jotform, за да можете да създавате умни форми.

Как да задам условия в моите форми?

Просто следвайте “Съветника за условия”, за да подобрите формата си.

1. ОТВОРЕТЕ СЪВЕТНИКА ЗА УСЛОВИЯ

Щракнете НАСТРОЙКИ в горното меню, след това УСЛОВИЯ в лявото меню.

2. ИЗБЕРЕТЕ ОПЦИЯ ЗА УСЛОВНА ЛОГИКА

Изберете условието, от което се нуждаете.

Какво прави всяка опция за условна логика

ПОКАЗВАНЕ/СКРИВАНЕ НА ПОЛЕ

Полето Показване/Скриване показва или скрива поле, когато е изпълнено определено условие. Например, ако потребител отговори „Използвахте ли нашия продукт?“ с „Да“, тогава формата ще покаже „Как бихте го оценили?“ Ако потребител отговори „Използвахте ли нашия продукт?“ с „Не“, тогава формата ще скрие „Как бихте го оценили?“

Ето някои ръководства, които са свързани с тази функция:

? Как да се покажат или скрият полета въз основа на отговора на потребителя

? Скриване или показване на няколко полета наведнъж

? Показвайте или скривайте няколко полета наведнъж с помощта на инструмента за свиване на форми

ОБНОВИ / ИЗЧИСЛИ ПОЛЕТО

Можете да създадете условни логически правила за извършване на изчисления. Да предположим, че искате да добавите стойности от две различни полета и решението да се появи в текстово поле с надпис „Общо“. Можете да посочите полетата, които да се добавят и кога трябва да бъдат добавени.

Вижте ръководствата по-долу, за да научите повече за тази условна логическа опция:

? Как да вмъкнете текст или математическо изчисление в поле, използвайки условна логика

? Как да манипулирам текстов низ с условия и изчисления

АКТИВИРАЙ / ИЗИСКВАЙ ПОЛЕ

Тази опция ви позволява да зададете формово поле, като ЗАДЪЛЖИТЕЛНО или НЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО в зависимост от въведеното от потребителя. Можете също така да АКТИВИРАТЕ или ДЕАКТИВИРАТЕ формови полета. Тази опция може да се използва за условно задаване или промяна на маска на съдържанието на дадено поле.

Маската за съдържание помага на потребителите да въвеждат данни, като гарантира, че ще бъде спазен предварително зададен формат, като международен телефонен номер. Ето някои ръководства, свързани с тази опция за условна логическа:

? Как да направя поле задължително въз основа на отговора на потребителя

? Как да зададете маска на съдържание върху формово поле въз основа на друго поле за въвеждане

ПРЕСКОЧИ НА / СКРИЙ СТРАНИЦА

Нарича се още логика на пропускане. Тя ви позволява да пропускате или скривате страници въз основа на отговорите на потребителя. Можете да зададете допълнителни въпроси на нова страница или просто да завършите формата.

По-долу е ръководство с повече детайли за това как да използвате тази функция:

? Как да пропускате страници, използвайки условна логика

ПРОМЕНЕТЕ СТРАНИЦАТА “БЛАГОДАРЯ”

В тази опция можете да пренасочите към различна “Благодаря” страница според подаването на формата. Да приемем, че изброявате вашите книги в падащо поле и подканвате потребителя да избере една. След като формата бъде изпратена, потребителя ще бъде пренасочен към избраната книга.

Можете също да покажете персонализирана страница с благодарности според отговора на формуляра. Ако вашият формуляр е тест и отговорите на потребителя за теста не са верни, може да е полезно да предоставите отговорите или допълнителни ресурси на следващата страница.

Ето някои ръководства, които могат да ви помогнат с тази функция:

? Променете “Благодаря” URL-а въз основа на условие

? Как да промените “Благодаря” съобщението с помощта на условна логика

? Как да промените “Благодаря” съобщението в зависимост от използвания език

ПРОМЕНЕТЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ НА ИМЕЙЛ

Изпращайте различни съобщения по имейл въз основа на отговорите на вашите потребители. Да предположим, че имате падащо поле с опции като „Продажби“, „Поддръжка“ и т.н. Ако потребителя избере „Продажби“, тогава ще бъде изпратен отговор до отдела за продажби.

Ето изчерпателно ръководство за това как да настроите съобщенията по имейл с условия:

? Как да изпращате имейли въз основа на отговора на потребителя

3. НАСТРОЙКА НА УСЛОВИЕ

Този екран е динамична форма. Добавените от вас полета и изборите, които сте задали, определят полетата АКО/ТОГАВА. Например: Ако полето за отдел е равно на продажби, тогава имейл известие отива до sales@sales.com.

След като завършите условие, запазете и тествайте интерактивната си форма. Уверете се, че условието работи правилно, преди да добавите още условия или вашата умна форма ще се окаже не толкова умна.

Как се справихте? Имахте ли затруднения с разбирането на това ръководство? Моля споделете вашите мисли в секцията за коментари по-долу.

Беше ли това ръководство полезно?
Свържете се с екипа за поддръжка:

Нашият екип за поддръжка на клиенти е на разположение денонощно и средното ни време за реакция е между един и два часа.
С нашия екип можете да се свържете чрез:

Форум за поддръжка: https://www.jotform.com/answers/

Свържете се с поддръжката на Jotform: https://www.jotform.com/contact/

Изпратете коментар:

Jotform Avatar
Този сайт е защитен от реКАПЧА и се прилагат Декларацията за поверителност и общите условия на Google.

Коментар:

Podo CommentБъдете първите, които коментират.