Форма за доклад за авторски права

Тази форма трябва да се използва за подаване на сигнал за предполагаемо нарушение на вашето защитено с авторски права съдържание, което се появява на уеб страница(и) на Jotform.

Всички полета в тази форма трябва да бъдат попълнени, заедно с всички приложими отметки. Ще премахнем съдържание в нарушение, като резултат от валидни сигнали, направени чрез тази форма.

Моля имайте предвид, че не всички форми, които могат да бъдат намерени на нашите уеб страници, са или са създадени от Jotform - много от нашите клиенти използват Jotform за създаване на техни собствени форми и освен ако не маркират форма ,като частна, тя ще се появи на нашата уеб страница(и).