IT HYVÄKSYNTÄ TYÖNKULKU

Automatisoi IT Hyväksyntäprosessit

Virtaviivaista IT-osaston kommunikointia muiden osastojen kanssa. Kerää pyyntöjä nettilomakkeilla, jotta oikeat henkilöt voivat suoraan hyväksyä tai hylätä pyynnöt Jotform Approvalsin avulla.

KOKEILE NYT — Ilmaiseksi!

Vastaa pääsypyyntöihin nopeasti

Kun kollegojen tarvitsee käsitellä yksityisiä projekteja ja tietoa, kerää heidän pyyntönsä nettipyyntölomakkeen avulla. Lomakevastaus käynnistää automaattisen hyväksyntäprosessin, joka ilmoittaa managerille pyynnöstä arvioida ja vastata pääsypyyntö Jotformin Saapuneet-kansiossa.

Käytä lomakepohjaa

Hallinnoi tietopyyntöjä vaivattomasti

Muunna tietopyyntölomakkeesi hyväksyntäprosesseiksi. Lomakevastaukset lähetetään IT-asiantuntijoille ja johtajille tarkistettaviksi, mikä käynnistää sitten vahvistus- tai hylkäyssähköpostin sen perusteella, onko pyyntö hyväksytty vai ei.

Käytä lomakepohjaa

Paranna asiakastukeasi

Varmista, ettei yksikään tukipyyntö - tai asiakas - jää huomioitta. Muunna vastaanotetut tukipyynnöt tehtäviksi automatisoidussa hyväksyntäprosessissa. Nimetyille IT-asiantuntijoille lähetään tarkastuspyyntö, ja näin he voivat vastata pyyntöihin viipymättä.

Käytä lomakepohjaa