Мигриране от Google Форми

Мигрирайте вашите Google Форми към Jotform

Безпроблемният конструктор на форми на Jotform се използва от хиляди малки предприятия, организации с нестопанска цел, големи университети и компании от Fortune 500. Вижте защо толкова много са се доверили на Jotform, като алтернатива на Google Форми.

Не се притеснявайте да създавате нови форми, ако сте потребител на Google Форми. Просто мигрирайте вашите форми в Jotform с помощта на нашия инструмент за импортиране.

JOTFORM ЕНТЕРПРАЙЗ

Получете професионални решения с Jotform Ентерпрайз

Открийте как Jotform Ентерпрайз може да бъде от полза за вашата организация. Автоматизирайте, сътрудничете си и мащабирайте с лекота.