Migrate From Gravity Forms

Migrate Your Gravity Forms to Jotform

Ако вече използвате Gravity Форми и искате да преминете към Jotform, направете го моментално с нашия инструмент за безплатна миграция. Безпроблемно прехвърлете вашите съществуващи форми и формови данни в Jotform с няколко щраквания.

Мигрирайте вашите съществуващи форми и подадени формуляри в Jotform.