Програмата за отговор на Коронавируса приключи.

Над 10 000 организации се присъединиха към нашата програма, създавайки над 100 000 форми и получавайки повече от 25 милиона подадени формуляри.

icon-image 10 000 Организации

icon-image 100 000 Форми

icon-image 25 000 000 Подадени формуляри

Шаблони на Форми за Коронавирус

Ако трябва бързо да съберете информация, Jotform предлага готови, напълно персонализируеми шаблони на форми, специално за здравни грижи, организации с нестопанска цел и правителствени организации борещи се с пандемията COVID-19.

Форма за медицинско съгласие

Medical Consent Form

Форма за самооценка

Self-Assessment Form

Контролен списък за скрининг

Screening Checklist

Започнете сигурно да събирате информация с HIPAA съвместими форми още днес.

Открийте HIPAA-Съвместими Форми