Коронавирус Програма за Отговор

Вие сте на първите редове на COVID-19 пандемията, но не е нужно да бъдете сами. Искаме да протегнем ръка за помощ, като предлагаме безплатни, неограничени, HIPAA съвместими Jotform акаунти за отговарящи на условията лица на първа линия, здравни работници и правителствени и нестопански организации, които искат да помогнат на своите общности.

Безплатен, неограничен достъп до Jotform

Благодарим ви, че помогнахте - сега е наш ред да ви помогнем. Доставчици на здравни услуги, държавни организации, и организации с нестопанска цел вече имат право на безплатни Jotform планове с достъп до всички функции, включително HIPAA съответствие.

Безплатни Коронавирус Шаблони на Форми

Ако трябва бързо да съберете информация, Jotform предлага готови, напълно персонализируеми шаблони на форми, специално за здравни грижи, организации с нестопанска цел и правителствени организации борещи се с пандемията COVID-19.

Форма за медицинско съгласие

Medical Consent Form

Форма за самооценка

Self-Assessment Form

Контролен списък за скрининг

Screening Checklist

Имате въпрос относно програмата за отговор на Коронавируса?

Свържете се с нашия приятелски екип за поддръжка и получете нужната ви помощ.