Програмата за отговор на Коронавируса приключи.

Jotform допринесе за повече от 10 000 организации, които създадоха над 100 000 форми и получиха повече от 25 милиона подадени формуляри.

User Icon 10 000 Организации

Form Icon 100 000 Форми

Submission Icon 25 000 000 Подадени формуляри

The Coronavirus Responder Program Hero

Шаблони на Форми за Коронавируса

Ако трябва бързо да съберете информация, Jotform предлага готови, напълно персонализируеми шаблони на форми, специално за здравни грижи, организации с нестопанска цел и правителствени организации борещи се с пандемията COVID-19.

Форма за медицинско съгласие

Medical Consent Form Template

Форма за самооценка

Self-Assessment Form Template

Контролен списък за скрининг

Screening Checklist Template

Започнете сигурно да събирате информация с HIPAA-адаптивни форми днес.

Открийте HIPAA-Адаптивни Форми
JOTFORM ЕНТЕРПРАЙЗ

Получете професионални решения с Jotform Ентерпрайз

Открийте как Jotform Ентерпрайз може да бъде от полза за вашата организация. Автоматизирайте, сътрудничете си и мащабирайте с лекота.