Jotform Екипи

Онлайн работно пространство за екипи по човешки ресурси

Опростете вашите процеси за наемане, адаптиране, обучение и управление на служителите с Jotform Екипи. Управлявайте информацията и документите на служителите от всяко устройство. Автоматизирайте процеса на одобрение и генерирайте професионални ЧР отчети и PDF-и. Бъдете в крак с данните за служителите и се уверете, че членовете на вашия екип се възползват максимално от тяхното време във вашата компания.

Започнете Сега
Introduction Image

Управлявайте заявки за отпуск

Проследявайте и наблюдавайте заявките за отпуск на служителите от едно централизирано място. Jotform Екипи позволява на вашата компания да създава и персонализира форми за заявки за отпуска или приложения за заявки за отпуск, които вашите служители да попълват и изпращат за одобрение. Ще можете да управлявате бързо всяка заявка и да преглеждате последните промени, които са направени от вашите потребители, чрез дневника за активност.

Request Card Image

Time Off Management9 members

Request People Image
 1. Форма за заявка за отпуск

 2. Одобрение на заявки за отпуск

 3. Проследяване на заявки за отпуск

 4. Приложение за заявки за отпуск

Започнете Сега
Request Image

Автоматизирайте вашия работен процес по набиране на персонал

Спестете време и енергия за обработка на кандидатури за работа, заявки на служители, приобщаване нови служители и други, като автоматизирате вашия работен процес с Jotform Екипи. Персонализирайте потоците за одобрение, за да работят със структурата за управление на вашата компания. Уведомявайте незабавно мениджърите, когато имат заявки за наемане на работа, които да прегледат и ги накарайте да подпишат бързо с Jotform Подписи. Изпращайте автоматизирани имейли до кандидатите, въз основа на решенията на мениджърите.

Recruit Card Image

Recruitment7 members

Recruit People Image
 1. Форма за кандидатстване за работа

 2. Процес за одобрение за нов работник

 3. Проследяване за набиране на персонал

 4. Договор за работа

 5. Приложение за търсене на работа

Започнете Сега
Recruit Image

Проследявайте възстановяванията и отчетите за разходите

Автоматизирайте обработката на искове за разходи и възстановяване на суми с Jotform Екипи. Просто създайте ваша форма за възстановяване, събирайте фактури и визуализирайте данните с Конструктора на отчети на Jotform.

Track Card Image

Expense Management7 members

Track People Image
 1. Формаза възстановяване на разходи

 2. Одобрение на възстановяване на разходи

 3. Проследяване на разходи

 4. Приложение за проследяване на разходи

Започнете Сега

ПРЕПОРЪКИ

Какво Казват Нашите Потребители за Jotform Екипи

Jotform беше чудесен ресурс за нашия екип по човешки ресурси, за да започне автоматизирането на нашите хартиени форми. Бяхме наистина благодарни за лекотата на продукта и очакваме с нетърпение нови подобрения с работните процеси, които наистина биха могли да изведат това на следващото ниво за нашия отдел.

Tiffany Tillotson,

Главен Директор Човешки Ресурси,

Детска Асоциация на Аризона