Мигрирайте Cognito Forms в Jotform

Ако вече използвате Cognito Forms и искате да преминете към Jotform, направете го незабавно с нашия безплатен инструмент за мигриране. Прехвърлете безпроблемно вашите съществуващи форми и формови данни в Jotform с няколко щраквания.

Мигрирайте вашите съществуващи форми и подадени формуляри към Jotform